ANALÝZA

Ve spolupráci s klientem provedeme nezbytnou vstupní analýzu. Tato zahrnuje vyjasnění koncepce, definování cílů a očekávání, upřesnění cílové skupiny, přednosti a nedostatky nabízených produktů nebo služeb, přehled a hodnocení konkurence na trhu.

Analýza_shutterstock_559844623 kopie
pruzkum_shutterstock_1296927022 kopie

MARKETINGOVÝ PRŮZKUM
A VYHODNOCENÍ DAT

Při tvorbě komunikační strategie jsou pro firmu důležitá externí data o konkurenci a potenciálních i stávajících zákaznících. Systematický sběr a vyhodnocení dat jsou předpokladem správných marketingových rozhodnutí.

TVORBA NOVÉ
KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE

Na základě předchozích kroků definujeme hlavní sdělení, a jak bude sdělení distribuováno. Cílem komunikace je změnit postoj nebo chování zákazníka vůči vaší firmě, službám, či produktům.

strategie_shutterstock_1041718081 kopie
mediaplan_shutterstock_333466217 kopie

PŘÍPRAVA MEDIAPLÁNU

Navrhneme optimální nástroje komunikačního mixu, kanálů a médií. Nezbytnou součástí mediaplánu je vypracování rozpočtu, který definuje optimální rozvržení a efektivní využití investovaných prostředků do jednotlivých marketingových aktivit v daném časovém období.

KOMPLEXNÍ
REALIZACE

Náš zkušený tým specialistů vám zajistí komplexní servis a nadstandardní péči.
Práce pro naše klienty nás baví.

realizace_shutterstock_767487700 kopie